TURVALLISEMPI TILA

In English

  • Älä tee olettamuksia ihmisten etnisyydestä, kulttuurista, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, väkivaltakokemuksista, luokkataustasta jne.
  • Kunnioita ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.
  • Pyydä selkeä suostumus ennen jonkun koskettamista, mutta tiedosta tilanteessa ilmenevät valta-asetelmat.
  • Kunnioita ihmisten mielipiteitä, uskomuksia, erilaisia olemisen tapoja ja eriäviä näkökulmia
  • Anna tilaa. Huolehdi esimerkiksi siitä, että kaikki näkevät esiintyjiä.
  • Ota vastuu omasta toiminnastasi. Huomioi, että hyvistä aikomuksista huolimatta toimintasi voi vaikuttaa kielteisesti muihin.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei!
  • Jos otat valokuvia, varmista, että se sopii kaikille kuvassa näkyville.
  • Ongelmatilanteissa ole rohkasti yhteydessä järjestäjiin. Järjestäjiin saat yhteyden esimerkiksi infopisteen kautta.